Gholam Reza Ahmadi

You are not forgotten

Rest in peace, Gholam Reza Ahmadi

Role

Mathematics Teacher at Harati High School

Country

Iran

Teacher Quote

جمله اي كه مرحوم غلامرضا احمدي در پايان برگه هاي امتحاني مينوشتند: راهي پيدا كنيد تا هم بتوانيد در اين عالم خاكي زندگي كنيد و هم گوهر آسماني انسانيت را فراموش نكنيد.

معلمی متعهد و تاثیر گذار در زندگی افرادی زیاد در سراسر دنیا روحت شاد

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment

و من که هربار دلم تنگ میشه به اینجا میام و اشک‌ریزان این کامنتها رو میخونم

Apr 13, 2022

روحشون شاد، جاشون واقعا خالیه. مرد نکونام نمیرد هرگز ....🖤

Oct 7, 2021

روحشون شاد

Oct 7, 2021

بهترين معلم دنياآقاى غلامرضا احمدى بودند

Oct 7, 2021

مردی با روحی بزرگ، صبری عظیم، امیدی شگرف و رواداری و هم پذیری مثال زدنی روحت شاد آقا معلم

Oct 7, 2021

بزرگ بود و از اهالی امروز بود....

Oct 7, 2021

روحتون شاد دایی جان، دنیا نیازمند انسان‌های شریفی مانند شماست.

Oct 6, 2021

😢

Oct 6, 2021

ای روحت شاد دایی مهربونم چقدر جاتون خالیه

Oct 6, 2021

روحش شاد و یادش گرامی ، بزرگ مرد عرصه ریاضی و انسانیت

Oct 6, 2021