نجفعلی فرج زاده گرگری

You are not forgotten

Rest in peace, نجفعلی فرج زاده گرگری

Role

دبیر جغرافیا از شهرستان جلفا

Country

Iran

صداقت و پاکی او زبانزد معلمان بود.

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment

🙏 روحش شاد🙏

Oct 6, 2021