حافظ هاشمی

You are not forgotten

Rest in peace, حافظ هاشمی

Role

Arabic Teacher

Country

Iran

شما را به مهربانی و آرامش میشناختیم .و تا ابد، اینگونه در خاطر شاگردانتان باقی میمانید‌ فراموشتان نمیکنیم معلم محترم و عزیز شهر بندرگز

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment