اشرف بنیادی

You are not forgotten

Rest in peace, اشرف بنیادی

Role

Chemistry Teacher

Country

Iran

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment

روحت شاد همسر عزیزم، چقدر جایت خالی است میان همکارانت و شاگردانت که به آنها عشق می ورزیدی .

Dec 15, 2021

خدا رحمتشون کنه

Oct 6, 2021

روحش شاد ویادش گرامی

Oct 5, 2021

روحش شاد

Oct 5, 2021