آزاده کبیر

You are not forgotten

Rest in peace, آزاده کبیر

Role

Teacher

Country

Iran

Teacher Quote

همیشه می گفت مژگان جون ببین دنیا ارزش نداره به خاطرش خودت رو اذیت کنی

آزاده عزیزم هرگز یادت از دل و خاطر کسانی که دوستت داشتند و تو براشون از جون و دل میله گذاشتی، فراموش نمی شه. می دونم در بهترین جایی هستی که بشه تصور کرد، برای ما دعا کن. یادت گرامی

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment

مایه گذاشتی🤍💫

Oct 6, 2021